0

Jūsų krepšelis yra tuščias

SpausdintiEl.paštas
L7FBE69SA

Vieneto kaina (vnt.): Klausti kainos
Aprašymas

<p></p><p></p><p>Metin?s elektros energijos s?naudos: 152 kWh</p><p> Metin?s vandens s?naudos: 10 500 l</p><p> Protex™ audinius tausojantis b?gnas.</p><p>
<b><a href="https://youtu.be/TY53DiJFBq8" target="_blank">ProSense</a></b>™ - technologija, parenkanti optimal? skalbimo ciklo laik?
atsi?velgiant ? ?krovos dyd? bei optimalias vandens s?naudas
atsi?velgiant ? audinio vandens sugert? (skalbimo ciklas pritaikomas net
prie ma?? ?krov?: 1-2 Kg).</p><p><b><a href="https://youtu.be/p8fLJa3dkpc" target="_blank">AutoDos</a></b>™ - automatin? dozavimo technologija, skirta neperdozuoti skalbimo priemoni? ir naudojama tik su skystais skalbikliais.</p><p><b><a href="https://youtu.be/Kj3QI-PmKUo" target="_blank">PlusSteam</a></b>™ - technologija, kai skalbimo metu pur?kiami garai, ko pasekoje iki <b><a href="https://youtu.be/K7ScE0eL75Q" target="_blank">30% suma?inamos rauk?l?s audiniuose</a></b>.</p><p><b><a href="https://youtu.be/mKuEOxhlL24" target="_blank">KOInverter</a></b>™ - ilgam?is variklis be anglini? ?epet?li?, kurio d?ka u?tikrinamos ma?os el. s?naudos bei triuk?mingumas, bei iki 25% pasiekiamas greitesnis skalbimas neprarandant kokyb?s.</p><p>
<b><a href="https://youtu.be/Q-PcM2FXtx0" target="_blank">SoftPlus</a></b>™ - technologija, kuri prie? paskutin? skalavim? i?skirsto
audinius po b?gn? tolygiai, kad mink?tiklis b?t? geriau ?sisavinamas, o
nesikoncentruot? vienoje vietoje. </p><p> Silent System™ - skalbykl? turinti speciali? izoliavimo sistem?, veikia nepaprastai tyliai.</p><p>
Direct spray™ - tiesioginis ?pur?kimas u?tikrina, kad sumai?ytas vanduo
ir skalbiklis tolygiai pasiskirstys po skalbinius, tod?l ant drabu?i?
neliks nei?skalbt? ar baliklio palikt? d?mi?.<b><a href="https://youtu.be/v6F__FCibYo" target="_blank" title=""><br></a></b></p><p></p><p><b><a href="https://youtu.be/v6F__FCibYo" target="_blank" title="">WI-FI</a></b> - galimyb? valdyti nuotoliniu b?du.</p><p><b><a href="https://youtu.be/v6F__FCibYo" target="_blank" title="">AEG apps</a></b>™
- speciali program?l? IOS ir Android operacin?ms sistemoms padedati
pasirinkti tinkam? skalbimo program? ir patarianti kaip i?plauti tam
tikras d?mes.</p><p> Flow meter vandens ?leidimo sensorius.</p><p> Aqua control sensorius.</p><p> Neputojanti skalavimo sistema.</p><p> B?gno balanso kontrol?.</p><p> U?delsto ?sijungimo galimyb?.</p><p> U?raktas nuo vaik?. </p><p> <b><a href="https://youtu.be/-cIqNXPRNno" target="_blank">WoolMark Blue</a></b> - galima skalbti vilnos audinius net jei ir neleid?ia r?b? skalbimo ?enkliukas (ai?ku tik su Vilnos progarama).</p><p> Matmenys (AxPxG): 85x60x60,5 cm (maks. gylis - 66,0 cm)<br> <br>Programos:
Cotton, Cotton Economy, Synthetics, Delicate, Wool/Silk, Steam,
Antiallergy, 20Min 3Kg, Outdoor, Jeans, Machine Clean, Easy Iron, Denim,
Bedlinen, Duvets, Sport, Microfibre, Towels, Fleece, Working Clothes,
Curtains.<br></p><p>Papildomos programos:On/off, Steam, Delay
start/Remote, Start/pause, Temperature selection, Spin selection,
Stains/Prewash, Time saving, Auto Softner, Auto Detergent.</p><p>

</p><p class="MsoNormal">


</p><br><font style="font-size: 12px;">Ypatingai svarbus niuansas prietaisuose yra Wi-FI connectivity technologija. Atsisiunt? My AEG Care apps, kuris bus naudingas gidas vartotojui. Su ?ia technologija yra du vartojimo tipai skalbykl?se:</font><font style="font-size: 12px;"><br></font><font style="font-size: 12px;">1. Skalbykl?s, kurios turi Wi-Fi = galima pasirinkti per apps? audinio tip?/d?mi? tip?/spalv?/u?ter?tumo lyg? ir nusi?sti visas appso rekomendacijas ? skalbykl? ir teliks paspausti START mygtuk? skalbykl?je. (?iuo metu rinkoje egzistuoja daug nauj? audini? pluo?t?, kuri? da?nai ne?inome kaip skalbti, pavydz?iui: mikropluo?tus, mi?rius audinius su elastanu, poliamidus, akril?, pliu?inius ?aislus, u?uolaidas, b?gimo batus, multinus, k?diki? drabu?ius, darbo drabu?ius, intensyvi? spalv? skalbinius, ?okolado d?mes, kavos d?m?s, aliejaus d?mes, alaus d?m?s, kraujo d?m?s.</font><font style="font-size: 12px;"><br></font><font style="font-size: 12px;">2. Skalbykl?s, kurios neturi Wi-Fi = apps? galima naudoti, ta?iau jis nenusi?s ? skabykl? visus parametr? juos reik?s nusistatyti rankiniu b?du, be to, jei tokios programos skalbykl? neturi, neparinks ar?iausiai tam audiniui tinkan?ios funkcijos.</font><font style="font-size: 12px;"><br></font><font style="font-size: 12px;"><br></font><font style="font-size: 12px;">Wi-Fi valdymas/eigos sekimas – veikia tik tam pa?iame WI-FI tinkle, t.y. prisijung? prie nam? WI-FI (prijung? ir skalbykl?) gal?site steb?ti proces? tik i? nam?.AutoDose skalbykl?s su Wi-Fi connectivity tur?s dar i?skirtinumus prie? nesijungian?ias prie WI-FI skalbykles:</font><font style="font-size: 12px;"><br></font><font style="font-size: 12px;">1. Pripildyti du skalbykli? skyrelius tuo pa?iu plovikliu, kad ilgiau jo u?tekt?.</font><font style="font-size: 12px;"><br></font><font style="font-size: 12px;">2. Pripildyti du skalbikli? skyrelius skirtingais plovikliai (spalvotiems audiniams arba baltiems audiniams) ir naudoti pasirinktinai.</font><font style="font-size: 12px;"><br></font><font style="font-size: 12px;"><br></font><font style="font-size: 12px;">Did?iausi privalumai prie? konkurentus:</font><font style="font-size: 12px;"><br></font><font style="font-size: 12px;">1. Skalbikli? skyreli? ne tik ypatingai lengva i?imti, ta?iau ir vis? galima plauti po vandeniu, nes jame n?ra elektronini? dali?, kaip kit? gamintoj? produktuose, visos elektronin?s dalys lieka skalbykl?je, tod?l palengv?ja prie?i?ra.</font><font style="font-size: 12px;"><br></font><font style="font-size: 12px;">2. WI-FI connectivity apps, kuris leid?ia naudotis daugiau autodose sklabykli? funkcionalumu + daugiau program? + palengvin? skalbim? parenkant tinkamiausi? skalbim? tam tikram audiniu.</font><font style="font-size: 12px;"><br></font><font style="font-size: 12px;">3. Garai – at?vie?inimas be skalbimo/lyginimas/kvap? pa?alinimas – garai patenkantys ant audinio yra ?emos temperat?ros, tod?l nesutraukia j?, lyginant su konkurent? gaminiais, taip pat galima garus naudoti ir skalbiant ir kaip atskir? funkcija po skalbimo.</font><font style="font-size: 12px;"><br></font><font style="font-size: 12px;">4. Lengva susigaudyti – yra 4 skyriai, i? kuri? 2 skirti automatiniam dozavimui ir 2 rankiniu b?du dedamoms skalbimo priemon?ms, kit? gamintoj? prietaisuose da?niausiai 3.<br></font><table width="1790" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody></tbody></table>

Neseniai žiūrėjote