0

Jūsų krepšelis yra tuščias

SpausdintiEl.paštas
EW7W468W

Vieneto kaina (vnt.): 579,00 €
Aprašymas

<p></p><p>Metin?s el. energijos s?naudos skalbiant / skalbiant ir d?iovinant: .../ ...kWh</p><p>Metin?s vandens s?naudos skalbiant / skalbiant ir d?iovinant: .../ ... l</p><p>Audinius tausojantis b?gnas Protex™.</p><p><a href="https://youtu.be/CQNFix6HWQ4" target="_blank" title="">DualCare</a>™ - skalbykl?s sistema, leid?ianti skalbti ir d?iovinti
jautrius audinius, ?skaitant tuos, kuriuos galima skalbti tik rankomis.</p><p> <a href="https://youtu.be/ROlyYbpbFcg" target="_blank">SensiCare System</a>™ - technologija, d?ka inverterio, parenkanti optimal? skalbimo ciklo laik? atsi?velgiant ? ?krovos dyd? bei optimalias vandens s?naudas atsi?velgiant ? audinio vandens sugert? vos per 30 sekund?i? (skalbimo ciklas pritaikomas net prie ma?? ?krov?: 1-2 Kg). </p><p><span data-oe-model="product.product" data-oe-id="7611" data-oe-field="website_description" data-oe-type="html" data-oe-expression="product.website_description"></span><a href="https://youtu.be/GlP-rQ_amJM" target="_blank" title="">SteamCare System</a><span data-oe-model="product.product" data-oe-id="7611" data-oe-field="website_description" data-oe-type="html" data-oe-expression="product.website_description"> + <a href="https://youtu.be/V2-PAKJlmAs" target="_blank">Frangrance</a>™ - technologija, kai skalbimo metu pur?kiami garai,
ko pasekoje iki 30% suma?inamos rauk?l?s audiniuose. Taip pat yra
galimyb? papildomai u?sakyti specialius kvapus, kurie suteikia audiniams
malon? aromat?.<br></span></p><p>
SoftPlus™ - technologija, kuri prie? paskutin? skalavim? i?skirsto
audinius po b?gn? tolygiai, kad mink?tiklis b?t? geriau ?sisavinamas, o
nesikoncentruot? vienoje vietoje.</p><p> <a href="https://youtu.be/AQRqZBmGvsg" target="_blank">Inverter</a>™ - ilgam?is variklis
be anglini? ?epet?li?, kurio d?ka u?tikrinamos ma?os el. s?naudos bei
triuk?mingumas, bei iki 25% pasiekiamas greitesnis skalbimas
neprarandant kokyb?s.</p><p> Silent System™ - skalbykl? turinti speciali? izoliavimo sistem?, veikia nepaprastai tyliai.</p><p> Direct spray™ - tiesioginis ?pur?kimas u?tikrina, kad sumai?ytas vanduo ir skalbiklis tolygiai pasiskirstys po skalbinius, tod?l ant drabu?i? neliks nei?skalbt? ar baliklio palikt? d?mi?.</p><p><a href="https://youtu.be/HncBHH-6pwU" target="_blank">TimeManager</a>™ - laiko trumpinimo programa. </p><p><a href="https://youtu.be/EGJkYCLUSQY" target="_blank">Pause&amp;Add</a> - galimyb? sustabdyti skalbim? ir ?d?ti pamir?tus audinius ? b?gn?, kai vandens lygis nepasiek? b?gno dureli?.</p><p> Neputojanti skalavimo sistema.</p><p> B?gno balanso kontrol?.</p><p> Programos prad?ios atid?jimas.</p><p> Apsauga nuo vandens i?siliejimo.</p><p> Galimyb? naudoti skystas skalbimo priemones.</p><p> <a href="https://youtu.be/fePOG_0pGWA" target="_blank">WoolMark Blue</a> - galima skalbti vilnos audinius net jei ir neleid?ia r?b? skalbimo ?enkliukas (ai?ku tik su Vilnos programa).</p><p> Matmenys (AxPxG): 85x60x57,2 cm (maks. gylis - 60,0 cm)<br><br></p><p>Programos: Cotton, Cotton Economy, Synthetics, Delicate, Wool, FreshScent Steam, Spin / Drain, Rinse, Machine Clean, Antiallergy, SportWear, Outdoor, Denim, One GO 1h 1kg.<br></p>

Neseniai žiūrėjote

EW7W468W
579,00 €